Καλύτερη πρόσβαση στην πλατφόρμα Cotton για μη μέλη BCI