Διαβεβαίωση

 
Το πρόγραμμα Better Cotton Assurance είναι βασικό συστατικό του Better Cotton Standard System. Περιλαμβάνει τους αγρότες που συμμετέχουν σε έναν συνεχή κύκλο μάθησης και βελτίωσης και αποτελεί τον κεντρικό μηχανισμό για την αξιολόγηση του εάν οι αγρότες μπορούν να καλλιεργήσουν και να πουλήσουν Καλύτερο Βαμβάκι.

Το πρωτόκολλο του προγράμματος Better Cotton Assurance έχει πρόσφατα ενημερωθεί για να περιλαμβάνει κάποιες μικρές διευκρινίσεις. Οι ενημερώσεις στην έκδοση 3.1 περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Εάν κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής αξιολόγησης εντοπιστεί μη συμμόρφωση με έναν βασικό δείκτη των αρχών και κριτηρίων για το καλύτερο βαμβάκι, απαιτείται η προετοιμασία και η εφαρμογή ενός Σχεδίου Διορθωτικής Δράσης. Αυτή η ευθύνη ανήκει πλέον στους Διευθυντές Μονάδων Παραγωγού με την υποστήριξη των Εταίρων Υλοποίησης της BCI (όπου απαιτείται). (Ενότητα 3).
  • Έχουν προστεθεί πρόσθετες λεπτομέρειες για τον καθορισμό των εξαιρετικών περιστάσεων όπου μια επαναλαμβανόμενη τυχαία μη συμμόρφωση σε έναν συγκεκριμένο δείκτη μπορεί να διατηρήσει τη διαβάθμισή της ως τυχαία μη συμμόρφωση αντί να κλιμακωθεί σε συστημική μη συμμόρφωση. (Ενότητα 6.4).
  • Πρόσθετες πληροφορίες έχουν προστεθεί στο έγγραφο επισκόπησης του Προγράμματος Διασφάλισης για να παρέχεται μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι συνιστά ακύρωση, αναστολή και άρνηση άδειας για Μονάδες Παραγωγού και Μεγάλες Φάρμες. (Ενότητα 7.3).
  • Οι παραγωγοί έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά απόφασης αδειοδότησης. Το χρονοδιάγραμμα προσφυγών έχει αναθεωρηθεί σε 10 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της ενημέρωσης της απόφασης αδειοδότησης, αύξηση από 10 ημερολογιακές ημέρες. (Ενότητα 9).

Το πρωτόκολλο Better Cotton Assurance Program V3.1 βρίσκεται στο Σελίδες Προγράμματος Διασφάλισης της ιστοσελίδας της BCI.

Στείλτε τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια στο [προστασία μέσω email].

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα