Η Better Cotton's Theory of Change εξηγεί τις επιδιωκόμενες επιπτώσεις μας, τη συμβολή τους σε ευρύτερους στόχους βιωσιμότητας για τον τομέα του βαμβακιού και τις σχετικές οδούς και στρατηγικές υποστήριξης που απαιτούνται για την επίτευξη της αποστολής μας: βιώσιμα μέσα διαβίωσης, βελτιωμένο περιβάλλον και βελτιωμένη ποιότητα ζωής για τις κοινότητες βαμβακοκαλλιεργητών.

Λήψη πλήρους εικόνας

Η Θεωρία της Αλλαγής μας περιλαμβάνει δύο μονοπάτια επιπτώσεων – το αγρόκτημα και τις περιοχές της αγοράς – και ένα σύνολο στρατηγικών υποστήριξης στο υποστηρικτικό περιβάλλον που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και επιπτώσεις.

Στο αγρόκτημα επίπεδοΗ Better Cotton προσελκύει και υποστηρίζει πιστοποιημένους εταίρους προγράμματος μέσω των συνεργασιών της και των προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων. Αυτοί οι εταίροι αποτελούν ουσιαστικό σύνδεσμο για την προσαρμογή του παγκόσμιου προτύπου και των προσεγγίσεων της Better Cotton σε εξαιρετικά διαφορετικά τοπικά περιβάλλοντα στα οποία καλλιεργείται το βαμβάκι. Σε αυτό το μονοπάτι αντίκτυπου στο αγρόκτημα, οι συνεργάτες του προγράμματος Better Cotton εκπαιδεύουν και υποστηρίζουν τους αγρότες να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές παραγωγής ή γεωργίας που τους επιτρέπουν να καλλιεργούν βαμβάκι με τρόπο που προάγει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, βελτιώνει το περιβάλλον και ωφελεί τις κοινότητές τους. 

Στο επίπεδο αγοράς, η Better Cotton συνεργάζεται με τους πωλητές λιανικής και τα μέλη της επωνυμίας της για να καθορίσουν τις δεσμεύσεις τους για την προμήθεια Better Cotton, οι οποίοι με τη σειρά τους δεσμεύουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.

Με βάση τις δηλωμένες αγορές Better Cotton, οι έμποροι λιανικής και οι επωνυμίες πληρώνουν στη συνέχεια χρεώσεις βάσει όγκου που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη έργων εκπαίδευσης και υποστήριξης αγροτών συνεργατών του προγράμματος.

Η ενασχόληση με το υποστηρικτικό περιβάλλον είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειες της Better Cotton και των εταίρων της μπορούν να ενισχυθούν σε κλίμακα – μέσω της κυβερνητικής υιοθέτησης των προσεγγίσεων μας ή/και των αλλαγών πολιτικής για τη διευκόλυνση της ταχύτερης υιοθέτησης από τους αγρότες πιο βιώσιμων πρακτικών. Προχωρώντας προς τα εμπρός, αυτό θα είναι μια σημαντική εστίαση στις υποστηρικτικές μας στρατηγικές.

Η Καλύτερο κανονικό σύστημα βαμβακιού και τα έξι συστατικά του ορίζουν το Better Cotton, παρέχει τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την αξιοπιστία των παρεμβάσεων του και την εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις που επιτυγχάνονται, μετρώνται και αναφέρονται.