Η Better Cotton αντιμετωπίζει κατά μέτωπο την κλιματική κρίση. Μαζί με το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και μελών μας, εργαζόμαστε για να κάνουμε τη βαμβακοκαλλιέργεια πιο ανθεκτική στο κλίμα και βιώσιμη, ενώ στοχεύουμε στην προστασία των μέσων διαβίωσης των αγροτικών κοινοτήτων. Ήδη, σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου βαμβακιού παράγεται σύμφωνα με το Better Cotton Standard σε 23 χώρες, υποστηρίζοντας σχεδόν 3 εκατομμύρια αγρότες.

Αναγνωρίζοντας τις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις, αναπτύσσουμε την Κλιματική μας Προσέγγιση για να υποστηρίξουμε τους αγρότες να μετριάσουν περαιτέρω τον αντίκτυπό τους στην κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούν στις συνέπειές της. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε και να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας και να φέρουμε νέες καινοτομίες, προκειμένου να επιτύχουμε την αποστολή μας.

PDF
1.16 MB

Better Cotton's Climate Approach

Λήψη

.


Τι σημαίνει για εσάς η δράση για το κλίμα;

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Better Cotton 2022, εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε τους συμμετέχοντες τι σημαίνει για αυτούς η δράση για το κλίμα, τόσο προσωπικά όσο και στους επαγγελματικούς τους ρόλους σε οργανισμούς που καλύπτουν τον τομέα του βαμβακιού και όχι μόνο. Δείτε τις απαντήσεις τους στη σειρά που ακολουθεί.