Η Better Cotton δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι τα αξιόπιστα δεδομένα που καταδεικνύουν την πρόοδο και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στα μέλη, τους συνεργάτες, τους χρηματοδότες, τους αγρότες και το κοινό της Better Cotton. Η φήμη της Better Cotton στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοπιστία των δεδομένων της. Ως εκ τούτου, παρέχονται δεδομένα σε στρατηγικές στιγμές σε όλο τον κύκλο παραγωγής βαμβακιού για να επιτραπεί στους φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο Better Cotton να το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και να μάθουν από αυτό. Η Πολιτική Καλύτερης Βαμβακιού για την Επικοινωνία Δεδομένων αφορά συγκεκριμένα:

  • τύπους δεδομένων για τα οποία επικοινωνεί η Better Cotton
  • το σκεπτικό για τυχόν περιορισμούς στη χρήση δεδομένων
  • πότε και πώς διατίθενται δεδομένα από την Better Cotton
PDF
1.48 MB

Καλύτερη πολιτική για το βαμβάκι για την επικοινωνία δεδομένων

Αυτή η πολιτική απευθύνεται στο προσωπικό, τα μέλη, τους συνεργάτες και τους χρηματοδότες της Better Cotton. Αναφέρεται στην περιοδική επικοινωνία δεδομένων από την Better Cotton
Λήψη