Μετά από μια συνεχή συσσώρευση και μια έναρξη που ξεκίνησε με πολλή φανφάρα και ελπίδα, η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή – COP26 – έφτασε στο τέλος της πρώτης της εβδομάδας. Σε μια σειρά από ιστολόγια, εξετάζουμε πώς η κλιματική προσέγγιση της Better Cotton θα καθοδηγήσει τη μεγαλύτερη δράση σε τρεις οδούς — μείωση, προσαρμογή και διασφαλίζοντας μια δίκαιη μετάβαση—και τι θα σημαίνει αυτό σε πραγματικούς όρους για τους Better Cotton Farmers και τους συνεργάτες.

Διαβάστε το blog του Alan McClay σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας εδώ.

Ενεργοποίηση μιας δίκαιης μετάβασης

Από την Chelsea Reinhardt, Better Cotton, Διευθύντρια Προτύπων και Διασφάλισης

Ο δεύτερος στόχος COP26 – »Προσαρμογή για την προστασία των κοινοτήτων και των φυσικών οικοτόπων» – υπογραμμίζει τη σκοτεινή πραγματικότητα ότι οι κοινότητες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και αυτές οι επιπτώσεις θα γίνουν πιο σοβαρές με την πάροδο του χρόνου. Καθώς ο κόσμος πιέζει για τον περιορισμό των εκπομπών, η εύρεση τρόπων προσαρμογής και αντιμετώπισης αυτών των πραγματικοτήτων θα αποτελέσει βασικό επίκεντρο των προσπαθειών για το κλίμα.

Η προσαρμογή είναι ήδη αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς μας στην Better Cotton καθώς και πυλώνας της νέας μας προσέγγισης για το κλίμα, αλλά ένα εξίσου σημαντικό μέρος της προσαρμογής θα είναι η διασφάλιση ότι οι στρατηγικές έχουν κοινωνικό αποκλεισμό. Γι' αυτό το μονοπάτι τρία της προσέγγισής μας αφορά την ενεργοποίηση μιας δίκαιης μετάβασης.

Chelsea Reinhardt, Better Cotton, Διευθυντής Προτύπων και Διασφάλισης

Τι είναι μια «δίκαιη μετάβαση»;

A απλή μετάβαση βάζει εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και είναι λιγότερο έτοιμοι να προσαρμοστούν, μπροστά και στο επίκεντρο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) το 2015 για μια δίκαιη μετάβαση, που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κυβερνήσεων, των εργοδοτών και των οργανώσεών τους, καθώς και των εργαζομένων και των συνδικάτων τους, καθιέρωσαν μια παγκόσμια αντίληψη για τον όρο «δίκαιη μετάβαση». Το περιγράφει ως μια διαδικασία «προς μια περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία, η οποία «πρέπει να έχει καλή διαχείριση και να συμβάλλει στους στόχους της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, της κοινωνικής ένταξης και της εξάλειψης της φτώχειας».

Τι σημαίνει αυτό για το Better Cotton;

Η υποστήριξη μιας δίκαιης μετάβασης είναι εκ του σχεδιασμού η πιο γαλάζια περιοχή στο πλαίσιο της προσέγγισής μας για την κλιματική αλλαγή. Γνωρίζουμε ότι θα καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια για τον καθορισμό αυτού του πυλώνα, καθώς μαθαίνουμε περισσότερα και συνεργαζόμαστε με εταίρους. Μέχρι στιγμής, για την Better Cotton και τους συνεργάτες μας, μια δίκαιη μετάβαση θα:

  • διασφαλίσει ότι η στροφή προς την κλιματικά έξυπνη γεωργία δίνει προτεραιότητα στα δικαιώματα των εργαζομένων και προστασία?
  • επιτρέπει μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και πόρους για τους αγρότες, τις αγροτικές κοινότητες και τους εργαζόμενους· και
  • κατανοήσουν και εργαστούν για να μετριάσουν οι επιπτώσεις της κλιματικής μετανάστευσης καθώς και η επιπτώσεις στις γυναίκες, τους νέους και άλλους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.

Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής θα επηρεάσει δυσανάλογα εκείνους που βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση – είτε λόγω φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, διακρίσεων ή συνδυασμού παραγόντων. Αυτές οι ομάδες συχνά εκπροσωπούνται λιγότερο στους κοινωνικούς διαλόγους και κινδυνεύουν να ληφθούν αποφάσεις για λογαριασμό τους αντί να συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση του μετασχηματισμού σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Για την Better Cotton, πρωταρχική εστίαση θα είναι η υποστήριξη των μικροκαλλιεργητών βαμβακοκαλλιεργητών μας, καθώς και των εργαζομένων σε αγρότες και των περιθωριοποιημένων ομάδων σε αγροτικές κοινότητες.

Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι στο βαμβάκι διατρέχουν ήδη υψηλό κίνδυνο εργασιακών παραβιάσεων και κακών συνθηκών εργασίας λόγω του εποχιακού και προσωρινού χαρακτήρα της εργασίας τους. Σε πολλές περιοχές, οι μέσες θερμοκρασίες θα αυξηθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής ζιζανίων και συγκομιδής βαμβακιού και οι αγρότες που υποφέρουν από μειωμένες αποδόσεις θα είναι λιγότερο ικανοί να πληρώνουν μισθούς διαβίωσης και να παρέχουν οφέλη στους εργαζόμενους.

Μέσω της προσέγγισης Better Cotton κλίματος, χτίζουμε την αξιοπρεπή δουλειά μας αρχή παραγωγής και εμβαθύνουμε στην κατανόησή μας για τους εργατικούς κινδύνους για την ανάπτυξη τοπικών λύσεων. Αυτό θα λάβει τη μορφή του νέα εργαλεία ανατροφοδότησης των εργαζομένων και συνεργασίες με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται εντός των αγροτικών κοινοτήτων για να παρέχουν στους εργαζόμενους μηχανισμούς παραπόνων.

Φωτογραφία: BCI/Khaula Jamil Τοποθεσία: Rahim Yar Khan, Punjab, Πακιστάν, 2019. Περιγραφή: Εργάτης σε αγρόκτημα Ruksana Kausar (σύζυγος του BCI Farmer) με άλλες γυναίκες που συμμετέχουν στο έργο φυτώριο δέντρων που αναπτύχθηκε από την Better Cotton Initiative (BCI ) Εταίρος υλοποίησης, WWF, Πακιστάν.

Βάζουμε επίσης τις γυναίκες στην πρώτη γραμμή της δίκαιης μετάβασης. Σε πολλές περιοχές Better Cotton, οι γυναίκες αγρότισσες στερούνται επίσημων δικαιωμάτων, όπως η ιδιοκτησία γης. Ωστόσο, συχνά έχουν σημαντική επιρροή στις αγροτικές αποφάσεις. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν επίσης την πλειοψηφία των εργαζομένων σε αγροκτήματα βαμβακιού σε χώρες όπως η Ινδία και το Πακιστάν. Και, γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες είναι ακόμη πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς συχνά έχουν λιγότερη πρόσβαση σε πληροφορίες, πόρους ή κεφάλαια σε σχέση με τους άντρες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι γυναίκες να συμμετέχουν στο σχεδιασμό προσεγγίσεων για τον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και να συμμετέχουν ενεργά σε βασικές αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

Εκδηλώσεις στρογγυλής τραπέζης Cotton 2040

Νωρίτερα φέτος, το Cotton 2040, με τους συνεργάτες Acclimatise και την υποστήριξη από το Laudes Foundation, συνέγραψε το πρώτη παγκόσμια ανάλυση των κινδύνων του φυσικού κλίματος στις παγκόσμιες περιοχές καλλιέργειας βαμβακιού για τη δεκαετία του 2040, καθώς και Αξιολόγηση Κλιματικού Κινδύνου και Ευπάθειας περιοχών καλλιέργειας βαμβακιού στην Ινδία.

Το Cotton 2040 σας προσκαλεί τώρα να συμμετάσχετε σε τρεις εκδηλώσεις στρογγυλής τραπέζης, όπου το Cotton 2040 και οι συνεργάτες του θα ενωθούν για να προστατέψουν το μέλλον στον τομέα του βαμβακιού μέσω της κλιματικής και κοινωνικής προσαρμογής.

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις στρογγυλής τραπέζης και εγγραφείτε εδώ.


Μάθε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα για την κλιματική προσέγγιση της Better Cotton, συμπεριλαμβανομένων των βασικών τομέων εστίασης, όταν κυκλοφορήσουμε τη στρατηγική της Better Cotton 2030 αργότερα φέτος.

Διαβάστε περισσότερα για τις εκπομπές Better Cotton και GHG εδώ.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα