Ολίσθηση
Βιβλιοθήκη πόρων

Κάντε αναζήτηση στη βιβλιοθήκη εγγράφων μας, συμπεριλαμβανομένων των PDF και άλλων χρήσιμων αρχείων για λήψη

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

Βρέθηκαν αποτελέσματα 35

Σελίδα από 1 3

Ξεναγός
PDF
192.33 KB

Οδηγίες Προϋπολογισμού και Χρηματοδότησης Better Cotton GIF – Ταμείο Μικρών Αγροτών

Λήψη Κοινοποίηση
PDF
120.67 KB

Earthsight: Ενημέρωση σχεδίου δράσης Better Cotton

Λήψη Κοινοποίηση
λέξη
114.00 KB

Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Διασφάλισης RFP – Ενέργειες χρήστη

Λήψη Κοινοποίηση
PDF
37.81 KB

Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Διασφάλισης RFP – Διάγραμμα διαδικασίας

Λήψη Κοινοποίηση
PDF
47.63 KB

Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Διαβεβαίωσης RFP – Αντιστοίχιση CB με Διάγραμμα Διαδικασίας Ελεγχόμενου

Λήψη Κοινοποίηση
XLSX
47.94 KB

RFP Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου Διασφάλισης – Πρότυπο Απαιτήσεις Υψηλού Επιπέδου και Απόκριση Δυνατοτήτων

Λήψη Κοινοποίηση
XLSX
36.06 KB

Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Διασφάλισης RFP – Ερωτηματολόγιο Γνωριμία με εσάς

Λήψη Κοινοποίηση
λέξη
112.11 KB

Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Διασφάλισης RFP – Σύνοψη οντοτήτων δεδομένων

Λήψη Κοινοποίηση
PDF
37.81 KB

Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Διασφάλισης RFP – Διάγραμμα Διαδικασίας Δημιουργίας Ελέγχου

Λήψη Κοινοποίηση
PDF
47.63 KB

Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Διασφάλισης RFP – Εκχώρηση ΚΤ σε Μοντέλο Ελέγχων

Λήψη Κοινοποίηση
Αναφορά Αποτελέσματα
PDF
178.96 KB

Περίληψη ελέγχου Earthsight – Απρίλιος 2024

Λήψη Κοινοποίηση
PDF
196.65 KB

P&C v.3.0 – Διαδικασία έκτακτης χρήσης άκρως επικίνδυνων φυτοφαρμάκων

Λήψη Κοινοποίηση
Βρέθηκαν αποτελέσματα 35

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα