Συνεργάτες

29.08.13 Ecotextile News
www.ecotextile.com

ΠΑΡΙΣΙ – Το Ίδρυμα Aid by Trade (AbTF) και η Better Cotton Initiative (BCI) υπέγραψαν μια μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας στο Παρίσι που στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μικροκαλλιεργητών στις αναπτυσσόμενες περιοχές μέσω της βιώσιμης παραγωγής βαμβακιού. Μετά από ενδελεχή συγκριτική αξιολόγηση
διαδικασία μεταξύ του Cotton made in Africa (CmiA) και των Better Cotton Standards, το βαμβάκι CmiA θα συνεχίσει να πωλείται ως Better Cotton στα μέλη της BCI. και αποτελεί επέκταση της ενδιάμεσης εταιρικής σχέσης που υπάρχει ήδη από τον Ιούλιο του 2012 σε μόνιμη βάση.

Σύμφωνα με τους όρους της πρόσφατα υπογραφείσας συμφωνίας, οι δύο οργανισμοί λένε ότι οι πόροι που προκύπτουν μέσω αυτής της κοινής προσπάθειας θα επενδυθούν για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μεγάλου αριθμού Αφρικανών μικροκαλλιεργητών.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο στόχος μέσω νέων πρωτοβουλιών σκοπεύει να συνεργαστεί πιο στενά και να αναπτύξει κοινές λύσεις ειδικά για θέματα όπως η παιδική εργασία, η ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων και η βελτιστοποίηση του συστήματος

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης βαμβακιού. Ελπίζεται ότι αυτό θα αυξήσει την πώληση βιώσιμου αφρικανικού βαμβακιού στην παγκόσμια αγορά μαζί με την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των μικροκαλλιεργητών.

«Χάρη στη στενή συνεργασία μεταξύ της Aid by Trade Foundation και της BCI, οι συμμετέχοντες μικροκαλλιεργητές επωφελούνται μέσω της καλύτερης πρόσβασης και βοήθειας στην αγορά και η κλωστοϋφαντουργία επωφελείται από την καλύτερη διαθεσιμότητα βαμβακιού που παράγεται με βιώσιμο τρόπο», λέει ο Christoph Kaut, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Aid by Trade. .

Το Ίδρυμα Aid by Trade και η BCI θα συνεργαστούν επίσης για να προωθήσουν τη συνεχή ανάπτυξη προτύπων για βιώσιμη παραγωγή βαμβακιού. Ο Patrick Laine, Διευθύνων Σύμβουλος της BCI διευρύνει: «Με αυτήν τη συνεργασία τα αντίστοιχα μέλη μας μπορούν να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες και των δύο πρωτοβουλιών, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην προμήθεια βαμβακιού που παράγεται με αειφόρο τρόπο και κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει το βιώσιμο βαμβάκι βασικό προϊόν».

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα