Better Cotton's Nathanaël Dominici και Lisa Ventura

Καθώς η COP27 πλησιάζει στο τέλος της στην Αίγυπτο, η Better Cotton παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της πολιτικής που σχετίζονται με την προσαρμογή και τον μετριασμό του κλίματος, ελπίζοντας ότι οι χώρες θα επιτύχουν τους στόχους που αναπτύχθηκαν βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού. Και με ένα νέο αναφέρουν από τον ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που δείχνει ότι οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας παραμένουν ανεπαρκείς για τον περιορισμό της μέσης αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1.5°C μέχρι το τέλος του αιώνα, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Λίζα Βεντούρα, Better Cotton Public Affairs Manager, συνομιλεί με Nathanaël Dominici, Better Cotton's Climate Change Manager σχετικά με έναν δρόμο προς τα εμπρός για δράση για το κλίμα.

Πιστεύετε ότι το επίπεδο των δεσμεύσεων που ορίζονται στο COP27 είναι αρκετά σοβαρό ώστε να επιτευχθεί καθαρό μηδέν έως το 2050;

Οι εκπομπές πρέπει να μειωθούν κατά 45% έως το 2030 (σε σύγκριση με το 2010) για να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού. Ωστόσο, το τρέχον ποσό των εθνικών συνεισφορών για μείωση Αερίων του θερμοκηπίου Οι εκπομπές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση 2.5°C, ή ακόμη περισσότερο σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα στην Αφρική, με σημαντικές συνέπειες για δισεκατομμύρια ανθρώπους και τον πλανήτη. Και μόνο 29 από τις 194 χώρες έχουν εκπονήσει πιο αυστηρά εθνικά σχέδια από την COP 26. Επομένως, απαιτείται περισσότερη προσπάθεια για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, με σημαντική δράση στις ανεπτυγμένες χώρες.

Ομοίως, απαιτείται περισσότερη δράση για την προσαρμογή, με τις ευάλωτες χώρες και κοινότητες να βρίσκονται όλο και περισσότερο στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής. Θα χρειαστεί περισσότερη χρηματοδότηση για την επίτευξη του στόχου χρηματοδότησης των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έως το 2025. Και πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι ιστορικοί εκπομποί (ανεπτυγμένες χώρες) μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή οικονομικής αποζημίωσης και υποστήριξης όπου οι ενέργειές τους έχουν προκαλέσει σημαντική ή ανεπανόρθωτη ζημιά γύρω από το κόσμος.

Ποιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι στο COP27 για να διασφαλιστεί ότι θα σημειωθεί πραγματική πρόοδος;

Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ομάδων και χωρών που πλήττονται περισσότερο (για παράδειγμα γυναίκες, παιδιά και αυτόχθονες πληθυσμοί), είναι ζωτικής σημασίας να επιτραπεί η επαρκής εκπροσώπηση αυτών των ανθρώπων στις συνομιλίες. Στην τελευταία COP, μόνο το 39% των επικεφαλής των αντιπροσωπειών ήταν γυναίκες, όταν οι μελέτες δείχνουν σταθερά ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από τους άνδρες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η απόφαση να μην επιτραπούν διαδηλωτές και ακτιβιστές είναι αμφιλεγόμενη, ιδιαίτερα δεδομένου του πρόσφατου ακτιβισμού υψηλού προφίλ στην Ευρώπη και αλλού. Ενώ από την άλλη πλευρά, λομπίστες από επιζήμιες βιομηχανίες όπως τα ορυκτά καύσιμα είναι όλο και περισσότερο παρόντες.

Τι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα από τους φορείς λήψης αποφάσεων για να διασφαλιστεί ότι η βιώσιμη γεωργία χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης;

Η πρώτη προτεραιότητα είναι να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο λογιστικής και αναφοράς GHG για τους παράγοντες της γεωργικής αλυσίδας αξίας, προκειμένου να παρακολουθείται και να διασφαλίζεται η πρόοδος. Αυτό είναι κάτι που διαμορφώνεται χάρη στην καθοδήγηση που αναπτύχθηκε από SBTi (Science Based Targets Initiative) και το Πρωτόκολλο του θερμοκηπίου, Για παράδειγμα. Μαζί με άλλα Μέλη ISEAL, συνεργαζόμαστε Χρυσός κανόνας για τον καθορισμό κοινών πρακτικών για τον υπολογισμό των μειώσεων και της δέσμευσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό το έργο στοχεύει να βοηθήσει τις εταιρείες να ποσοτικοποιήσουν τις μειώσεις εκπομπών που προκύπτουν από συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως η προμήθεια πιστοποιημένων προϊόντων. Θα βοηθήσει επίσης τις εταιρείες να αναφέρουν τους στόχους τους που βασίζονται στην επιστήμη ή άλλους μηχανισμούς απόδοσης του κλίματος. Αυτό θα οδηγήσει τελικά στη βιωσιμότητα σε κλίμακα τοπίου, ενθαρρύνοντας την προμήθεια εμπορευμάτων με βελτιωμένο αντίκτυπο στο κλίμα.

Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι, ιστορικά, η γεωργία δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς στα COP. Φέτος, οργανώσεις που εκπροσωπούν περίπου 350 εκατομμύρια αγρότες και παραγωγούς δημοσίευσαν μια επιστολή προς τους παγκόσμιους ηγέτες πριν από το COP27 για να πιέσουν για περισσότερα κεφάλαια για να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν, να διαφοροποιήσουν τις επιχειρήσεις τους και να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές. Και τα γεγονότα είναι δυνατά και ξεκάθαρα: Το 62% των ανεπτυγμένων χωρών δεν ενσωματώνουν τη γεωργία στο δικό τους Εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDC), και παγκοσμίως, μόνο το 3% της δημόσιας χρηματοδότησης για το κλίμα χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τον αγροτικό τομέα, ενώ αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, το 87% των δημόσιων επιδοτήσεων για τη γεωργία έχουν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα.

Tπρέπει να αλλάξει. Εκατομμύρια αγρότες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και πρέπει να υποστηριχθούν για την εκμάθηση και την εφαρμογή νέων πρακτικών για τον περαιτέρω μετριασμό των επιπτώσεών τους στην κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή στις συνέπειές της. Οι πλημμύρες στο Πακιστάν τόνισαν πιο πρόσφατα την ανάγκη για δράση, μαζί με τη σοβαρή ξηρασία σε πολλές χώρες.

Αναγνωρίζοντας αυτές τις προκλήσεις, πέρυσι δημοσίευσε η Better Cotton Κλιματική Προσέγγιση να στηρίξουν τους αγρότες να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις αλλά και να φέρουν στο προσκήνιο ότι η αειφόρος γεωργία αποτελεί μέρος της λύσης

Έτσι, χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι θα υπάρχει ένα ειδικό περίπτερο Τροφίμων και Γεωργίας στο COP27, και μια ημέρα επικεντρωμένη στον τομέα. Αυτό θα είναι μια ευκαιρία να εξερευνηθούν βιώσιμα μονοπάτια για την κάλυψη των αναγκών του αυξανόμενου πληθυσμού για τρόφιμα και υλικά. Και, επίσης, είναι σημαντικό, να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να κατευθύνουμε καλύτερα την οικονομική στήριξη στους μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι λαμβάνουν επί του παρόντος μόλις το 1% των γεωργικών κεφαλαίων, αλλά αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο της παραγωγής.

Τέλος, θα είναι θεμελιώδες να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις κλιματικές εκτιμήσεις με την προστασία της βιοποικιλότητας, της υγείας των ανθρώπων και των οικοσυστημάτων.

Μάθετε περισσότερα

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα