Βρέθηκαν αποτελέσματα 6

Σελίδα από 1 1

Καριέρα

Ανώτερος Συντονιστής Διασφάλισης και Συμμόρφωσης

Τοποθεσία: Λαχόρη, Πακιστάν
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 10/12/2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Συντονιστής Εσωτερικών Επικοινωνιών

Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 08/12/2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Διευθυντής Επικοινωνιών

Τοποθεσία: Λονδίνο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία έναρξης: 02/01/2024
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 15/12/2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Υπεύθυνος Γραφείου Συμμόρφωσης

Τοποθεσία: India
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: 12 μήνες (με δυνατότητα παράτασης)
Λήξη προθεσμίας: 30/11/2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Βοηθός πληρωτέων λογαριασμών

Τοποθεσία: India
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 26/11/2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Ινδία – Social Impact Manager

Τοποθεσία: India
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: 12 μήνες (με δυνατότητα παράτασης)
Λήξη προθεσμίας: 05/12/2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Βρέθηκαν αποτελέσματα 6

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα