Βρέθηκαν αποτελέσματα 7

Σελίδα από 1 1

Καριέρα

Senior Supply Chain Officer

Τοποθεσία: Geneva, London
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 13/08/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Επικεφαλής απόκτησης ταλέντων

Τοποθεσία: Γενεύη, Λονδίνο, Ολλανδία, Σουηδία
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 12/08/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Διευθυντής Λειτουργιών Ανθρώπινου Δυναμικού

Τοποθεσία: Γενεύη, Λαχόρη, Ολλανδία, Νέο Δελχί, Σουηδία
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 12/08/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ταμείου Προγράμματος Αφρικής

Τοποθεσία: Ακτή του Ελεφαντοστού
Ημερομηνία έναρξης: 01/09/2024
Σύμβαση: 12 μήνες (με δυνατότητα παράτασης), Συμβουλευτική
Λήξη προθεσμίας: 07/08/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Συντονιστής Χωρικών Δεδομένων

Τοποθεσία: Λαχόρη, Πακιστάν
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμη (Πλήρης και Ανοιχτή λήξη)
Λήξη προθεσμίας: 26/07/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Υπεύθυνος Προγράμματος (Benchmarking)

Τοποθεσία: Βραζιλία
Ημερομηνία έναρξης: 02/09/2024
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 31/07/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Λογιστής επιχορηγήσεων

Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία έναρξης: 12/08/2024
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 31/07/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Βρέθηκαν αποτελέσματα 7

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα