Βρέθηκαν αποτελέσματα 10

Σελίδα από 1 1

Καριέρα

African Fundraising & Partnerships Coordinator

Τοποθεσία: Δυτική Αφρική
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Συμβουλευτικές
Λήξη προθεσμίας: 19 / 02 / 2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Διευθύνων Σύμβουλος Διοικητικός Υπεύθυνος

Τοποθεσία: Ινδία, Λονδίνο, Ολλανδία
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 19 / 02 / 2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Ανώτερος Συντονιστής Αξιοπρεπούς Εργασίας – Ινδία

Τοποθεσία: Λονδίνο
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 10 / 03 / 2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Διοικητικό Λειτουργό

Τοποθεσία: Γενεύη
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 12 / 02 / 2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Senior Coordinator – Assurance (Πακιστάν)

Τοποθεσία: Πακιστάν
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 12 / 02 / 2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Συντονιστής Λογιστικής Επιχορηγήσεων

Τοποθεσία: Γενεύη, Λονδίνο
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 19 / 02 / 2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Αίτηση για την πρόταση

Αίτηση για Προτάσεις – Ανάπτυξη Περιεχομένου Εκπαίδευσης Ιχνηλασιμότητας

Τοποθεσία: Μακρινός
Ημερομηνία έναρξης: 01 / 03 / 2023
Σύμβαση: RFP
Λήξη προθεσμίας: 10 / 02 / 2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Ανώτερος Υπεύθυνος Προγράμματος – Assurance (Πακιστάν)

Τοποθεσία: Lahore
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 29 / 01 / 2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Senior Partnerships Coordinator – Πακιστάν

Τοποθεσία: Lahore
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 29 / 01 / 2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Grants & Operations Officer

Τοποθεσία: Λονδίνο
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 29 / 01 / 2023
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Βρέθηκαν αποτελέσματα 10

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα