Βρέθηκαν αποτελέσματα 9

Σελίδα από 1 1

Καριέρα

Υπεύθυνος Πιστοποίησης

Τοποθεσία: Γενεύη, Λαχόρη, Λονδίνο, Νέο Δελχί
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 14/03/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Υπεύθυνος Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Μάθησης (MEL)

Τοποθεσία: Γενεύη, Λαχόρη, Λονδίνο, Νέο Δελχί
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 14/03/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Διευθυντής – Γεωργικά Προγράμματα και Συνεργάτες

Τοποθεσία: Λαχόρη, Λονδίνο, Νέο Δελχί
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 15/03/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Senior Director – Impact and Development (κάλυψη μητρότητας)

Τοποθεσία: Λαχόρη, Λονδίνο, Νέο Δελχί
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Ορισμένου χρόνου
Λήξη προθεσμίας: 15/03/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Αίτηση για την πρόταση

Αίτημα για Προτάσεις Διασφάλιση/ Σύστημα Ελέγχου – Συγκέντρωση Απαιτήσεων (Συμβουλευτική)

Τοποθεσία: Remote, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία έναρξης: 14/03/2024
Σύμβαση: Συμβουλευτική (βραχυπρόθεσμη συμβουλευτική)
Λήξη προθεσμίας: 03/03/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Αίτηση για την πρόταση

Αίτηση για Προτάσεις: Προϊόντα MEL Communication – Συμβουλευτική

Τοποθεσία: Μακρινός
Ημερομηνία έναρξης: 01/03/2024
Σύμβαση: Συμβουλευτική (1 μήνας)
Λήξη προθεσμίας: 25/02/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Αίτηση για την πρόταση

Αίτημα για προτάσεις: Εργαλεία ακεραιότητας ιχνηλασιμότητας πρώτου μιλίου (Συμβουλευτική)

Τοποθεσία: Παγκόσμιο
Ημερομηνία έναρξης: 25/03/2024
Σύμβαση: Συμβουλευτικές
Λήξη προθεσμίας: 08/03/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Υπεύθυνος Πιστοποίησης

Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 28/02/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Καριέρα

Διευθυντής Προτύπων, Πιστοποίησης και ΜΕΛ

Τοποθεσία: Γενεύη, Λονδίνο, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία έναρξης: αμέσως
Σύμβαση: Μόνιμος
Λήξη προθεσμίας: 21/02/2024
Πλήρης περιγραφή: Προβολή PDF

Βρέθηκαν αποτελέσματα 9

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα