Βιωσιμότητα

Η BCI συνεργάζεται στενά με την Ένωση των Ηνωμένων Εθνών (Ηνωμένο Βασίλειο) για τη δημοσίευσή τους το 2013 «Παγκόσμοι Αναπτυξιακοί Στόχοι – χωρίς κανέναν πίσω» – μια ολοκληρωμένη έκδοση που περιγράφει λεπτομερώς την πρόοδο προς τις παγκόσμιες δεσμεύσεις που έγιναν στη Διακήρυξη της Χιλιετίας. Το Better Cotton έχει συμπεριληφθεί με ειδική αναφορά στον Αναπτυξιακό Στόχο 7 της Χιλιετίας: «Διασφάλιση της Περιβαλλοντικής Αειφορίας» (βλ. σελίδα 131).

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πλήρη δημοσίευση.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα