Εταίροι
Φωτογραφία: Muhammadi Muminov. Τοποθεσία: Λονδίνο, 2023. Περιγραφή: Εξοχότητά Qurbon Khakimzoda, Υπουργός Γεωργίας του Τατζικιστάν (αριστερά) και Rebecca Owen, Διευθύντρια συγκέντρωσης χρημάτων στο Better Cotton (δεξιά).

Η Better Cotton υπέγραψε Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) με το Υπουργείο Γεωργίας του Τατζικιστάν για να ενισχύσει τη συνεργασία του ζευγαριού και να υποστηρίξει περαιτέρω την παραγωγή πιο βιώσιμου βαμβακιού σε όλο το έθνος της Κεντρικής Ασίας.

Το μνημόνιο υπογράφηκε από τη Διευθύντρια συγκέντρωσης κεφαλαίων της Better Cotton, Rebecca Owen, και τον Υπουργό Γεωργίας του Τατζικιστάν, Εξοχότητά Qurbon Khakimzoda, στο Φόρουμ Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Τατζικιστάν αυτής της εβδομάδας, στο Λονδίνο.

Με αυξημένη συνεργασία, το ζευγάρι θα δώσει προτεραιότητα στην επέκταση της πιο βιώσιμης παραγωγής βαμβακιού, με έμφαση τόσο στα περιβαλλοντικά όσο και στα κοινωνικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, η βελτίωση της ποιότητας των ινών βαμβακιού, η ευημερία των αγροτών και η συνολική γεωργική βιωσιμότητα περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής.

Για να επιτευχθεί αυτό, το ΜΣ ορίζει ότι η Better Cotton και το υπουργείο θα αναπτύξουν έναν στρατηγικό χάρτη πορείας για πιο βιώσιμη παραγωγή βαμβακιού στο Τατζικιστάν, σύμφωνα με το Better Cotton Standard System, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Η συνεργασία θα δει και τα δύο μέρη να διεξάγουν δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη τη χώρα για να προωθήσουν τα οφέλη από πιο βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας, ενώ θα διερευνηθεί η υιοθέτηση πρακτικών καινοτομιών για να καθοριστεί πώς μπορούν να βελτιωθούν οι εγχώριοι αγρότες.

Θεμελιώδης σε αυτή τη στροφή θα είναι η διαθεσιμότητα και η κατανομή των οικονομικών πόρων. Ως εκ τούτου, η Better Cotton θα συνεργαστεί με το υπουργείο για τον εντοπισμό νέων πηγών χρηματοδότησης και επενδύσεων που μπορούν να ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες σε ολόκληρο τον τομέα του βαμβακιού της χώρας.

Το πρόγραμμα της Better Cotton στο Τατζικιστάν έχει ήδη δείξει αποτελέσματα. Στο Εποχή βαμβακιού 2019-2020, η χρήση συνθετικών λιπασμάτων μεταξύ των Better Cotton Farmers ήταν 62% χαμηλότερη από τους Comparison Farmers, ενώ οι αποδόσεις ήταν 15% υψηλότερες.

Αυτό το Μνημόνιο Συνεννόησης είναι η αρχή ενός στρατηγικού οδικού χάρτη για την επέκταση της βιώσιμης παραγωγής βαμβακιού στο Τατζικιστάν – δημιουργώντας ευκαιρίες βελτίωσης των μέσων διαβίωσης, της ευημερίας και της πρόσβασης στην αγορά για τις κοινότητες βαμβακοκαλλιέργειας.

Μάθε περισσότερα εδώ.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα