Εταίροι

 
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα πολλαπλών ενδιαφερομένων στην Αίγυπτο, για την εκπαίδευση των βαμβακοκαλλιεργητών σχετικά με την ολιστική προσέγγιση της Πρωτοβουλίας Καλύτερου Βαμβακιού στη βιώσιμη παραγωγή βαμβακιού. Το πιλοτικό πρόγραμμα έρχεται ως μέρος μιας ανανεωμένης προσπάθειας στη χώρα για αύξηση της βιωσιμότητας και βελτίωση των συνθηκών για τους Αιγύπτιους παραγωγούς βαμβακιού.

Χρηματοδοτούμενο από την Ιταλική Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας, το έργο υλοποιείται από την UNIDO σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Υπουργείο Γεωργίας και Αναδόμησης καθώς και με τοπικούς και διεθνείς μετόχους του ιδιωτικού τομέα κλωστοϋφαντουργίας. Η πρωτοβουλία Better Cotton Initiative (BCI), σε συντονισμό με επιλεγμένους εταίρους υλοποίησης, θα υποστηρίξει την UNIDO για την ενεργοποίηση του πιλοτικού προγράμματος σε επιλεγμένες περιοχές στην Αίγυπτο κατά τη σεζόν 2018-19 για το βαμβάκι. Η BCI θα παρέχει καθοδήγηση, θα μοιράζεται γνώσεις, θα αναπτύσσει υλικά και θα παρέχει σχετικούς εμπειρογνώμονες στη γεωργία και το βαμβάκι.

Περίπου 5,000 μικροκαλλιεργητές βαμβακιού θα συμμετάσχουν στο αρχικό πιλοτικό έργο, οι οποίοι θα λάβουν εκπαίδευση σχετικά με τις αρχές και τα κριτήρια για το καλύτερο βαμβάκι. Με την τήρηση αυτών των αρχών, οι υφιστάμενοι (αδειοδοτημένοι) αγρότες της BCI σε όλο τον κόσμο παράγουν βαμβάκι με τρόπο που να μετρήσιμα καλύτερα για το περιβάλλον και τις αγροτικές κοινότητες.

«Η BCI υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να κάνουν την παραγωγή βαμβακιού πιο βιώσιμη. Το αιγυπτιακό βαμβάκι είναι μακρύ βασικό βαμβάκι που καλλιεργείται από μικροκαλλιεργητές. Το να κάνουμε το Better Cotton Standard System προσβάσιμο στους μικροκαλλιεργητές είναι η προτεραιότητα της BCI – το 99% των αγροτών με τους οποίους συνεργάζεται η BCI σήμερα είναι μικροϊδιοκτήτες», λέει η Alia Malik, Διευθύντρια Εφαρμογής της BCI.

Μόλις ολοκληρωθεί το thepilotis, και σε συντονισμό με σχετικές αιγυπτιακές κυβερνητικές οντότητες και ενδιαφερόμενους φορείς του ιδιωτικού τομέα, η UNIDO και η BCI θα διερευνήσουν τη δυνατότητα υποστήριξης της έναρξης ενός άμεσου Προγράμματος BCI στην Αίγυπτο.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα