Στόχοι επιπτώσεων

Οι στόχοι επιπτώσεων αποτελούν μέρος της στρατηγικής της Better Cotton για το 2030 και θα συμβάλουν στην προώθηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών βελτιώσεων σε επίπεδο πεδίου για εκατομμύρια αγρότες και εργάτες σε αγροκτήματα

Φωτογραφία: Better Cotton/Khaula Jamil. Τοποθεσία: Rahim Yar Khan, Punjab, Πακιστάν, 2019. Περιγραφή: Συγκομιδή βαμβακιού.

Η Better Cotton ανακοίνωσε σήμερα τέσσερα νέα Στόχοι επιπτώσεων που καλύπτει την υγεία του εδάφους, την ενδυνάμωση των γυναικών, τα φυτοφάρμακα και τα αειφόρα μέσα διαβίωσης. Αυτές οι φιλόδοξες νέες μετρήσεις αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης στρατηγικής του 2030 και των λεπτομερών σχεδίων της για να κινητοποιήσει την αλλαγή σε επίπεδο πεδίου σε βασικούς τομείς. Οι νέοι στόχοι βρίσκονται παράλληλα με την πρώτη δέσμευση που περιγράφεται στη στρατηγική του οργανισμού – που σχετίζεται με τον Μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής – η οποία αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% ανά τόνο Better Cotton lint που παράγεται μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η πρόσφατη Συνθετική Έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) προειδοποίησε ότι κάθε αύξηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία κλιμάκωση των κλιματικών κινδύνων, με εντονότερους καύσωνες, ισχυρότερες βροχοπτώσεις και άλλες ακραίες καιρικές συνθήκες που αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα.

«Η ενσωμάτωση της αποτελεσματικής και δίκαιης δράσης για το κλίμα όχι μόνο θα μειώσει τις απώλειες και τις ζημίες για τη φύση και τους ανθρώπους, αλλά θα προσφέρει επίσης ευρύτερα οφέλη», επέμεινε ο πρόεδρος της IPCC, Hoesung Lee.

Με περισσότερους από 22 εκατομμύρια τόνους που παράγονται ετησίως, το βαμβάκι είναι ένας από τους σημαντικότερους ανανεώσιμους πόρους στον κόσμο και υπάρχει σε πολύ διαφορετικά τοπία. Η ανάπτυξη του κλάδου έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη φτώχεια προάγοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την ισότητα, γι' αυτό αναπτύχθηκαν τέσσερις στόχοι επιπτώσεων σε συνδυασμό με κορυφαίες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και εμπειρογνώμονες του κλάδου:

  • Βιώσιμος τρόπος διαβίωσης – Βιώσιμη αύξηση του καθαρού εισοδήματος και της ανθεκτικότητας δύο εκατομμυρίων βαμβακοκαλλιεργητών και εργαζομένων.
  • Υγεία του εδάφους – Βεβαιωθείτε ότι το 100% των παραγωγών Better Cotton έχουν βελτιώσει την υγεία του εδάφους τους.
  • Ενδυνάμωση Γυναικών – Προσεγγίστε ένα εκατομμύριο γυναίκες με βαμβακερά προϊόντα με προγράμματα και πόρους που προωθούν την ισότιμη λήψη αποφάσεων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ενισχύουν την ανθεκτικότητα στο κλίμα ή υποστηρίζουν βελτιωμένα μέσα διαβίωσης. Και βεβαιωθείτε ότι το 25% του προσωπικού είναι γυναίκες με τη δύναμη να επηρεάζουν τη βιώσιμη παραγωγή βαμβακιού.
  • Φυτοφάρμακα – Μειώστε τη χρήση και τον κίνδυνο των συνθετικών φυτοφαρμάκων που εφαρμόζουν οι παραγωγοί και οι εργάτες της Better Cotton κατά τουλάχιστον 50%.

Την εποχή του βαμβακιού 2020-21, η Better Cotton και το δίκτυο συνεργατών της σε επίπεδο πεδίου εκπαίδευσαν 2.9 εκατομμύρια αγρότες σε 26 χώρες σε πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.

Η Better Cotton συνεχίζει να οδηγεί σε συνεχή βελτίωση σε επίπεδο αγρού για να βοηθήσει τις κοινότητες βαμβακοκαλλιέργειας να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν, ενώ παράλληλα προστατεύει και αποκαθιστά το περιβάλλον. Αυτοί οι νέοι στόχοι επιπτώσεων θα συμβάλουν στη διασφάλιση πιο σημαντικών και διαρκών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών οφελών στις βαμβακοκαλλιεργητικές κοινότητες, εστιάζοντας και βοηθώντας στη μόχλευση χρηματοδότησης, εταίρων γνώσης και άλλων πόρων για την οικοδόμηση δυναμικής για αλλαγή σε κλίμακα.

Η επιρροή σε επίπεδο πεδίου είναι επιτακτική ανάγκη για τις φιλοδοξίες της Better Cotton σε μια καθοριστική δεκαετία για τον πλανήτη μας. Οι νέοι στόχοι αντίκτυπου θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μετρήσιμα βήματα για την υποστήριξη της πιο βιώσιμης παραγωγής βαμβακιού. Πιέζοντας περαιτέρω προς μια αναγεννητική και έξυπνη γεωργία για το κλίμα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι βαμβακοκαλλιεργητές και οι αγρότες είναι εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, να αντέχουν στο μέλλον τις δραστηριότητές τους και να προσαρμοστούν στις συχνά απρόβλεπτες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η Better Cotton συνεχίζει να εκπαιδεύει μια συνεχώς αναπτυσσόμενη παγκόσμια κοινότητα σε πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Οι στόχοι επιπτώσεων θα βελτιώσουν τις συνθήκες σε κάτι περισσότερο από την απλή παραγωγή βαμβακιού, φτάνοντας πέρα ​​από τις αγροτικές κοινότητες για να ωφεληθούν τα τοπία, οι αλυσίδες εφοδιασμού και τελικά οι καταναλωτές.

Χαιρετίζουμε τους τέσσερις πρόσθετους στόχους αντίκτυπου που αποτελούν μέρος της στρατηγικής 2030 της Better Cotton. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε στην αύξηση των αποδόσεων και της πρόσβασης στην αγορά για τους μικροκαλλιεργητές, στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, στη μείωση της ανισότητας και στην ενδυνάμωση των γυναικών στην παραγωγή βαμβακιού.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους πάντες, αλλά οι περισσότεροι επηρεάζονται συχνά γυναίκες, παιδιά, νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και παραγωγοί μικρής κλίμακας. Η στρατηγική 2030 της Better Cotton συνεχίζει να καθορίζει την κατεύθυνση του δεκαετούς σχεδίου της για να αυξήσει τον αντίκτυπο σε επίπεδο πεδίου πέρα ​​από τη συμμόρφωση με το πρότυπο Better Cotton (Αρχές & Κριτήρια). Αυτές οι νέες δεσμεύσεις ευθυγραμμίζονται επίσης με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2030 και βασίζονται στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο COP27 για την επίτευξη αποτελεσμάτων μετριασμού του κλίματος με βάση τη δράση για τις κοινότητες βαμβακοκαλλιέργειας.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα