Το «Better Cotton Fast Track Program» (BCFTP) ιδρύθηκε το 2009-10 από μια ομάδα κορυφαίων ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών, που συγκλήθηκε από την IDH the Sustainable Trade Initiative. Μέσω μιας στρατηγικής με γνώμονα τη ζήτηση που βασίζεται στην οικονομική δέσμευση κορυφαίων εμπόρων λιανικής και επωνυμιών και χρηματοδοτείται από μια ομάδα δημόσιων χρηματοδοτών, το Πρόγραμμα επενδύει σε έργα ανάπτυξης ικανοτήτων αγροτών σε όλο τον κόσμο. Το 2013, το Fast Track Fund υποστήριξε περισσότερα από 30 έργα σε επίπεδο αγροκτημάτων σε έξι χώρες, προσεγγίζοντας πάνω από 200,000 αγρότες που έχουν παραγάγει σχεδόν 750,000 μετρικούς τόνους Better Cotton.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του BCFTP στο 4th έτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε το Έκθεση τέλους έτους για το πρόγραμμα Better Cotton Fast Track 2013 – «Ενσωμάτωση του Midstream».

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα