Διακυβέρνηση

Η προθεσμία για τα Better Cotton Member να υποβάλουν αίτηση για θέση στο Better Cotton Council πλησιάζει!

Το Better Cotton Council είναι ένα εκλεγμένο συμβούλιο που οδηγεί το βαμβάκι προς ένα πραγματικά βιώσιμο μέλλον. Το Συμβούλιο βρίσκεται στο κέντρο του οργανισμού και είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική μας κατεύθυνση. Μαζί, τα 12 μέλη του Better Cotton Council διαμορφώνουν την πολιτική που τελικά συμβάλλει στην εκπλήρωση της αποστολής μας: να βοηθήσουμε τις κοινότητες βαμβακιού να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν, προστατεύοντας και αποκαθιστώντας το περιβάλλον.
 
Στις φετινές εκλογές, υπάρχει μία θέση ανοιχτή για εκλογή σε καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες μελών Better Cotton: Κοινωνία των πολιτών, Οργανισμός Παραγωγών, Πωλητής & Επωνυμία και Προμηθευτής & Κατασκευαστής. 

Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τα μέλη να εκπροσωπήσουν την περιοχή τους στην αλυσίδα εφοδιασμού βαμβακιού, να μοιραστούν πολύτιμες γνώσεις του κλάδου και να συμβάλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής 2030 της Better Cotton, ενώ αποτελούν μέρος ενός φορέα διακυβέρνησης πολλών ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 15 Μαρτίου 2022. Όλες οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα των εκλογών είναι προσβάσιμα στην περιοχή των μελών της ιστοσελίδας.

Μάθετε περισσότερα για το Better Cotton Council και τα υπάρχοντα μέλη εδώ.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα