Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η BCI είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει έναν νέο τύπο αξίωσης βιωσιμότητας για τα επιλέξιμα Μέλη λιανικής και επωνυμίας BCI. Το αναθεωρημένο Better Cotton Claims Framework, που κυκλοφόρησε σήμερα (19 Νοεμβρίου), περιλαμβάνει νέους ισχυρισμούς αντίκτυπου που καταδεικνύουν τη συμβολή ενός μέλους στα παγκόσμια αποτελέσματα της BCI. Το Better Cotton Claims Framework είναι ένα από τα έξι στοιχεία του Better Cotton Standard System και εξοπλίζει τα μέλη να κάνουν αξιόπιστους και θετικούς ισχυρισμούς σχετικά με το Better Cotton.

Το Πλαίσιο είναι ένα σημαντικό εργαλείο που υποστηρίζει τις προσπάθειες της BCI να προωθήσει τη ζήτηση, χτίζοντας την ευαισθητοποίηση της αγοράς για την παραγωγή Better Cotton σε συνεργασία με τα μέλη της BCI. «Αναγνωρίζουμε ότι η ανάγκη των μελών να επικοινωνούν για τη βιωσιμότητα αυξάνεται και εξελίσσεται και ότι το Πλαίσιο πρέπει να εξελίσσεται παράλληλα με τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και των καταναλωτών. Πρέπει επίσης να δώσουμε στα μέλη την καθοδήγηση που χρειάζονται για να αναφέρουν τα επιτεύγματά τους με τρόπο αξιόπιστο και διαφανή», λέει η Eva Benavidez, Senior Communications Manager της BCI.

Η BCI έχει αναπτύξει μια μέθοδο σύνδεσης αποτελέσματα σε επίπεδο αγροκτήματος στις συνεισφορές των μελών μέσω της προμήθειας Better Cotton. Εξισώνοντας τους όγκους του Better Cotton που προέρχεται από ένα μέλος σε μια δεδομένη σεζόν με τα αποτελέσματα σε επίπεδο εκμετάλλευσης της BCI σε σχέση με το νερό, τα φυτοφάρμακα και την κερδοφορία, οι επωνυμίες μπορούν να αποδείξουν τον αντίκτυπο της προμήθειας τους. Αυτοί οι ισχυρισμοί βασίζονται σε δεδομένα σε επίπεδο αγροκτήματος της BCI και κάνουν παρόμοιες συγκρίσεις μεταξύ αγροτών BCI και αγροτών που δεν εφαρμόζουν το Better Cotton Standard System στην ίδια περιοχή παραγωγής και τις ίδιες εποχές για να καταλήξουν σε παράγοντα βελτίωσης.

Στη συνέχεια, ο συντελεστής βελτίωσης υπολογίζεται κατά μέσο όρο στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η BCI και πολλαπλασιάζεται με την ποσότητα Better Cotton που προέρχεται σε ένα έτος για να προσδιοριστεί η συνεισφορά των μελών. (Μάθετε περισσότερα για τη μεθοδολογία.) Στο πλαίσιο αυτών των αξιώσεων, BCI σημαίνει «επίδραση» με τη γενική έννοια – που σημαίνει οποιαδήποτε επίδραση ή αλλαγή. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αποτέλεσμα, αποτέλεσμα, αποτέλεσμα ή μακροπρόθεσμος αντίκτυπος. Ένα παράδειγμα ενός από τους νέους ισχυρισμούς είναι: «Πέρυσι, εκτιμάται ότι αποφεύχθηκαν 15,000 κιλά φυτοφαρμάκων χάρη στην προμήθεια Better Cotton».

Αυτή η μεθοδολογία είναι το αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και εμπειρογνώμονες τα τελευταία δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια της φάσης ανάλυσης και διαβούλευσης, η BCI διερεύνησε και δοκίμασε μια ποικιλία νέων τρόπων για τους εμπόρους λιανικής και τα μέλη της επωνυμίας να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της δέσμευσής τους με την BCI και συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα σε επίπεδο πεδίου που συνδέονται με την προμήθεια Better Cotton. «Η μεθοδολογία μας λαμβάνει τα αποτελέσματα σε επίπεδο αγροκτημάτων της χώρας και δημιουργεί έναν παγκόσμιο μέσο όρο που στη συνέχεια χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των ισχυρισμών επιπτώσεων. Πιστεύουμε ότι η χρήση παγκόσμιων μέσων όρων είναι αυτή τη στιγμή η πιο αξιόπιστη προσέγγιση», λέει η Εύα. Ένας παγκόσμιος μέσος όρος καταδεικνύει την πολύτιμη προανταγωνιστική συνεισφορά που κάνουν τα μέλη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων βιωσιμότητας. Επίσης, το μοντέλο της αλυσίδας φύλαξης μάζας ισορροπίας της BCI δεν επιτρέπει την επαλήθευση ότι τα μέλη προμηθεύονται από συγκεκριμένες χώρες.

Το επόμενο κεφάλαιο της εργασίας της BCI στις επικοινωνίες επιπτώσεων είναι η μέτρηση και η αναφορά της αλλαγής με την πάροδο του χρόνου. Η BCI εργάζεται επίσης για την ανάπτυξη ενός εργαλείου για τη μέτρηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (δηλ. εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ως ισοδύναμο άνθρακα) μεταξύ άλλων περιβαλλοντικών δεικτών και σχεδιάζει να δημιουργήσει μια μεθοδολογία και υπολογισμό εξοικονόμησης αποτυπώματος άνθρακα, που μπορεί να συνυπολογιστεί στη συνολική εταιρεία ενός μέλους αποτύπωμα.

«Για αυτήν την εργασία, θα εξετάσουμε επίσης πώς σχετίζεται με ένα άλλο έργο παρακολούθησης, αξιολόγησης και μάθησης BCI που ονομάζεται Delta Project και τη δυνατότητα χρήσης του για την παρακολούθηση της κυβέρνησης προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης», λέει η Εύα. Μέσω του έργου Delta, η BCI συνεργάζεται με τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βαμβακιού (ICAC), την Παγκόσμια Πλατφόρμα Καφέ (GCP) και τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ (ICO) για να συνεργαστεί και να ευθυγραμμιστεί με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε όλα τα εμπορεύματα σε ένα βασικό σύνολο αγροτικού επιπέδου δείκτες αποτελέσματος/επιπτώσεων στις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιωσιμότητας. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα σχετικά με το Delta Project το 2020.

Η BCI θα συνεχίσει να επικοινωνεί για τις ποικίλες και εξελισσόμενες προσπάθειές μας στον τομέα των επικοινωνιών και της αναφοράς μέτρησης επιπτώσεων. «Είμαστε ενθαρρυμένοι από την πρόοδο που σημειώνουμε και προσβλέπουμε σε συνεχείς συνεργασίες με μέλη, εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς για να κατανοήσουμε και να μοιραστούμε, με σαφείς και επιτακτικούς τρόπους, τα θετικά αποτελέσματα και τις αλλαγές που βλέπουμε καθώς όλο και περισσότεροι αγρότες έχουν πρόσβαση στη γνώση , εργαλεία και πόροι για πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές», λέει η Εύα.

Δείτε το Better Cotton Claims Framework V2.0.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα