Αλυσίδα Επιμέλειας

 
Καθώς η BCI αναπτύσσει τη στρατηγική και τους στόχους της για το 2030 για την επόμενη δεκαετία, εκτός από την εμβάθυνση της επίδρασης της BCI σε επίπεδο πεδίου, η εστίαση παραμένει στην κλιμάκωση της βιώσιμης παραγωγής και προμήθειας του Better Cotton – του βαμβακιού που καλλιεργείται από αδειοδοτημένους αγρότες BCI σύμφωνα με το Better Cotton Αρχές και Κριτήρια.

Σε αυτόν τον τομέα στόχο, η BCI θα εξετάσει την υπάρχουσα Αλυσίδα Επιμέλειας Καλύτερης Βαμβακιού (CoC), η οποία αποτελεί το βασικό πλαίσιο που συνδέει την προσφορά με τη ζήτηση για Καλύτερο Βαμβάκι και βοηθά στην παροχή κινήτρων στους βαμβακοκαλλιεργητές να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές.

Το Better Cotton CoC ενσωματώνει επί του παρόντος δύο διαφορετικά μοντέλα αλυσίδων φύλαξης: διαχωρισμό προϊόντων στην αρχή της αλυσίδας εφοδιασμού (από αγρόκτημα σε τζιν) και ισορροπία μάζας μετά το στάδιο εκκοκκισμού*. Στο εξής, η BCI θα εξετάσει εάν μπορεί να προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών φύλαξης της αλυσίδας για όλους τους παίκτες της εφοδιαστικής αλυσίδας Better Cotton, τόσο μέλη όσο και μη μέλη της BCI.

Σκοπός της νέας Συμβουλευτικής Ομάδας Chain of Custody της BCI, που βασίζεται σε μέλη, είναι να παρέχει συμβουλές για την ανάπτυξη του Better Cotton CoC, συμπεριλαμβανομένων έργων και δραστηριοτήτων όπως επισκέψεις παρακολούθησης και ελέγχους εφοδιαστικής αλυσίδας σε βασικές χώρες παραγωγής Better Cotton.

Αποτελούμενη από μέλη και μη μέλη της BCI, η Συμβουλευτική Ομάδα θα διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε νέες εξελίξεις της αλυσίδας φύλαξης είναι εμπορικά σχετικές, εφικτές και ελκυστικές για την πολυμετοχική ιδιότητα μέλους της BCI. Αν και δεν είναι όργανο λήψης αποφάσεων για τον οργανισμό, η ομάδα θα παρέχει στρατηγικές συμβουλές και θα επιτρέψει πιο εστιασμένες συζητήσεις για το Better Cotton CoC.

Η BCI θα ήθελε να καλέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στη νέα συμβουλευτική ομάδα Chain of Custody για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της BCI.

Κάντε λήψη της εφαρμογής μορφή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ιστορικό, λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο εργασίας της Συμβουλευτικής Ομάδας και τους Όρους Εντολής εδώ.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για τη συμβουλευτική ομάδα Chain of Custody είναι η Παρασκευή 8 Μαΐου 2020.

Επικοινωνήστε με τον Διευθυντή Ακεραιότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της BCI Joyce Lam στο [προστασία μέσω email] εάν θέλετε να συμμετάσχετε ή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες.

*Στη μέθοδο διαχωρισμού, ο σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι το Better Cotton δεν αναμιγνύεται ή δεν αντικαθίσταται με συμβατικό βαμβάκι μεταξύ του αγροκτήματος και του εκκοκκιστηρίου. Στην προσέγγιση του ισοζυγίου μάζας, ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η ποσότητα του Better Cotton που αγοράζεται δεν υπερβαίνει την ποσότητα του Better Cotton που πωλείται. Μάθετε περισσότερα για το Better Cotton Chain of Custody εδώ.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα